Menu
HanoiPho
Thủ tục đăng ký hai quốc tịch Anh-Việt

Thủ tục đăng ký hai quốc tịch Anh-Việt

Theo quy định tại Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và Mục 5 Nghị định...

Dịch vụ visa ưu tiên bắt đầu áp dụng tại Việt Nam

Dịch vụ visa ưu tiên bắt đầu áp dụng tại Việt …

Từ ngày 1/10/2013, UKBA bắt đầu cung cấp dịch vụ visa ưu tiên tại ...

Hướng dẫn thủ tục xin Giấy Miễn Thị Thức về Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin Giấy Miễn Thị Thức về Vi…

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc xin cấp Giấy miễn...

Luật mới áp dụng cho đơn xin visa khi đã ở lại quá hạn cho phép

Từ tháng 10 năm 2012, nếu bạn ở quá hạn visa 28 ngày thì bạn sẽ không được quyền xin gia hạn thêm visa nữa. Việc thay đổi này sẽ áp dụng đối với các đơn xin ở các tuyến như:

  • The points-based system (Hệ thống tính điểm): visa dành cho sinh viên, cho lao động nhập cư, thăm thân, định cư dài hạn (long residency routes)

Luật mới này nhằm thay đổi hệ thống xét duyệt visa phù hợp hơn với luật xin bảo lãnh theo diện gia đình sẽ có hiệu lực từ 9 tháng 7 năm 2012. VietHome đã có bài viết về sự thay đổi lớn trong luật bảo lãnh, kết hôn ở Anh Quốc. 

Visa

Nếu bạn được cấp visa ngắn hạn vào Anh, bạn nên gia hạn visa đúng thời điểm. Nếu bạn ở quá 28 ngày, bạn phải rời khỏi Anh và gửi đơn xin mới. 

VietHome sẽ thường xuyên cập nhật các thay đổi về chính sách nhập cư ở Anh Quốc cho toàn thể cộng đồng người Việt ở Anh biết rõ.

Theo UKBA

Katie