Menu
HanoiPho
UK nâng cấp dịch vụ đăng kí visa ở Việt Nam

UK nâng cấp dịch vụ đăng kí visa ở Việt Nam

Từ ngày 31 tháng Ba 2014 bạn nên đăng kí ở những trung tâm làm thủ t...

Tình trạng nhập cư tại Anh Quốc

Tình trạng nhập cư tại Anh Quốc

Tình trạng hoạt động của hệ thống nhập cư Anh Có rất nhiều cách để ...

Bản khai hải quan bằng tiếng Việt khi nhập cư vào Anh Quốc

Bản khai hải quan bằng tiếng Việt khi nhập cư …

Trong thời gian hè vừa qua có rất nhiều các vị phụ huynh sang Anh Qu...

Luật mới áp dụng cho đơn xin visa khi đã ở lại quá hạn cho phép

Từ tháng 10 năm 2012, nếu bạn ở quá hạn visa 28 ngày thì bạn sẽ không được quyền xin gia hạn thêm visa nữa. Việc thay đổi này sẽ áp dụng đối với các đơn xin ở các tuyến như:

  • The points-based system (Hệ thống tính điểm): visa dành cho sinh viên, cho lao động nhập cư, thăm thân, định cư dài hạn (long residency routes)

Luật mới này nhằm thay đổi hệ thống xét duyệt visa phù hợp hơn với luật xin bảo lãnh theo diện gia đình sẽ có hiệu lực từ 9 tháng 7 năm 2012. VietHome đã có bài viết về sự thay đổi lớn trong luật bảo lãnh, kết hôn ở Anh Quốc. 

Visa

Nếu bạn được cấp visa ngắn hạn vào Anh, bạn nên gia hạn visa đúng thời điểm. Nếu bạn ở quá 28 ngày, bạn phải rời khỏi Anh và gửi đơn xin mới. 

VietHome sẽ thường xuyên cập nhật các thay đổi về chính sách nhập cư ở Anh Quốc cho toàn thể cộng đồng người Việt ở Anh biết rõ.

Theo UKBA

Katie